Musik med GarageBand for undervisere

Velkommen til Rumkraft og Musik & Ungdoms kursus til musiklærere i GarageBand på iPad – et projekt støttet af Statens Kunstfond, Nordeafonden og Tuborgfondet. Lær…